Ogłoszenia

1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 12


Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:1. oznaczona działkami nr 33915/18 i 33914/34 o łącznej powierzchni 0,1017 ha, położona w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:1. oznaczona działkami nr 24618/2 o powierzchni 0,0980 ha i 24616/7 o powierzchni 0,0118 ...
Czytaj więcej
Wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Konkurs na wyłonienie realizatora profilaktycznych szczepień przeciwko grypie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konkurs mający na celu wyłonienie realizatora zadania w zakresie promocji zdrowia, polegającego na wykonaniu mieszkańcom Suwałk, w wieku powyżej 65 roku życia profilaktycznych szczepień przeciwko grypie. Szczegó...
Czytaj więcej
Wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miej...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miej...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Miasta Suwałki
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:1. oznaczona działką nr 33915/20 o powierzchni 0,1007 ha, położona w Suwałkach ...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Miasta Suwałki: 1. oznaczona działką nr 10953 o powierzchni 0,1206 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach prz...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do użyczenia
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...
Czytaj więcej
Prezydent Miasta Suwałk informuje o powołaniu Komisji ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą
Prezydent Miasta Suwałk informuje, że Wojewoda Podlaski pismem WR-I7160.138.2019.AEF z dnia 23 lipca 2019 r. powołał Komisję ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą, w okresie dwóch miesięcy, w oparciu o komunikaty IUNG w Puła...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 12