Ogłoszenia

1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 9


Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej (zarządzenia PMS Nr 100/2019, 101/2019 i 102/2019 z dnia 28.02.2019 r.).Zarządzenie Nr 100/ 2019 z dnia 2019-02-28 - w sprawie przyjęcia wykazu nieruch...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
 PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2019 roku w siedzibie Urzęd...
Czytaj więcej
Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na własność
Prezydent Miasta Suwałk informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716, ze zm.) z dniem 1...
Czytaj więcej
Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w lutym 2019.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejs...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:1. oznaczona działką nr 33928/2 o powierzchni 0,1647 ha, położona w Suwałkach przy u...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia polegającego na wykonaniu badań w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działkami nr 32941/9, 32945/8, 32944/3, 32943/3 o łącznej powierzchni 0,4867 ha, niezabudowanej, położo...
Czytaj więcej
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji Statutowej
Informujemy o posiedzeniu nr 3/2019 Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 30 stycznia 2019 r. (w przerwie Sesji Rady Miejskiej) w sali nr 145 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1. Proponowany porządek posiedzenia:1...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert
I. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert: Realizacja zadania w zakresie promocji zdrowia polegającego na prowadzeniu w 2019 roku "Szkoły cukrzycy".II.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: Prezydent Mi...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8
Stron 4 z 9