Ogłoszenia

4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stron 8 z 12


Zawiadomienie o zwołaniu Komisji Statutowej
Informujemy o posiedzeniu nr 3/2019 Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 30 stycznia 2019 r. (w przerwie Sesji Rady Miejskiej) w sali nr 145 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1. Proponowany porządek posiedzenia:1...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert
I. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert: Realizacja zadania w zakresie promocji zdrowia polegającego na prowadzeniu w 2019 roku "Szkoły cukrzycy".II.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: Prezydent Mi...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, poprzez prowadzenie klubów seniora na lata 2019-...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Su...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Su...
Czytaj więcej
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Zarządzenie Nr 445 / 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...
Czytaj więcej
Zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych nieletnim
Okres Nowego Roku i karnawału związany jest z zakupem materiałów pirotechnicznych i sztucznych ogni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz ich sprzedaży dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedawcy, który naruszy za...
Czytaj więcej
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
Informujemy o zwołaniu posiedzeń Komisji Strategi i Rozwoju oraz Komisji Funansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu  18 grudnia 2018 r.
Czytaj więcej
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stron 8 z 12