Ogłoszenia

4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stron 8 z 43


Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 33914/29 o powierzchni 0,0122 ha, położonej przy ul. Bolesława Prusa w Suwałka...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 33914/27 o powierzchni 0,0161 ha, położonej przy ul. Bolesława Prusa w Suwałka...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 12395 o powierzchni 0,0852 ha, położonej przy ul. Andrzeja Wajdy w Suwałkach,...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 21933 o powierzchni 0,0361 ha, położonej przy ul. Władysława Stanisława Re...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 września 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu sierpniu.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 24222/2 o powierzchni 0,1678 ha, położonej przy ul. Różanej w Suwałkac...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskieg...
Czytaj więcej
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stron 8 z 43