Ogłoszenia

4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stron 8 z 21


Biblioteka Publiczna - ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (D...
Czytaj więcej
Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 16 ust. 3 d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu d...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 i 284) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w...
Czytaj więcej
Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w marcu 2020 r.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania w zakresie edukacji zdrowotnej polegającej na prowadzeniu edukacji przedporodowej dla mieszkańców Suwałk.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
 PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
 PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwał...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałk...
Czytaj więcej
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stron 8 z 21