Ogłoszenia

5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stron 9 z 55


USŁUGA BEZPŁATNEGO DOWOZU DO LOKALI WYBORCZYCH NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Papiernia 18)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miej...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (ul. Utrata)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 października 2023 roku w siedzibie Urzędu ...
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 września 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskie...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (dotyczący zbycia nieruchomości w drodze zamiany)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 września 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejski...
Czytaj więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (27.09.2023)
Informujemy tematach posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 27 września 2023 r.
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży - ul. Sejneńska 13
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15  września 2023 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach, wrzesień 2023 r.
Informujemy o terminach i tematach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu wrzesień br.
Czytaj więcej
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (działka o nr geod. 11442/3 o powierzchni 0,0012 ha, przy ul.E.Plater)
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 września 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskie...
Czytaj więcej
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach, wrzesień 2023 r.
Informujemy o terminach i tematach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach w miesiącu wrzesień br.
Czytaj więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13
Stron 9 z 55