Ogłoszenia

1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 9


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejsk...
Czytaj więcej
Wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Mie...
Czytaj więcej
Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miej...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk. 1) kandydatów - swoich przedstawicieli, mogą ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania w 2019 roku ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
Zarządzenie Nr 202/ 2019 z dnia 2019-05-13 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania w 2019 roku ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na edukacji seniorów będących mieszkańcami Suwałk w zakresie utrzymania ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
Zarządzenie Nr 197/ 2019 z dnia 2019-05-07 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na edukacji seniorów będących mieszkańcami Suwałk w zakresie utrzymania dobrostanu biopsychospołecz...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2019 r. w siedzibie Urzędu ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.&...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 9