Ogłoszenia

1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 12


Odwołanie przetargu na dzierżawę części działki
Prezydent Miasta Suwałk działający jako Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej odwołuje przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 32803/2, o powierzchni 3,5327 ha, niezabudowan...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 października 2019 roku w siedzibie Urzę...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:1. oznaczona działką nr 33914/32 o powierzchni 0,1015 ha, położona w Suwałkach przy ul. Bo...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 października 2019 roku w siedzibie Urzędu...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w nieodpłatne użytkowanie
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 października 2019 r. w siedzibie Urzędu ...
Czytaj więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przy ul. Utrata
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Miasta Suwałk, oznaczonych nr 33308/4 o powierzchni 0,1076 ha (KW SU1S/00008899/7) i 33429/14 o powierzchni 0,0203 ha (KW SU1S/00040014/...
Czytaj więcej
Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Utrata
Prezydent Miasta Suwałk odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, oznaczonej działkami nr 33308/4 o powierzchni...
Czytaj więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 października 2019 r. w siedzibie Urzędu ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk działający jako Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele rolnicze...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki z przeznaczeniem na cele rolnicze. 1. działka oznaczona numerem geodezyjnym 20744 o powierzch...
Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6
Stron 2 z 12