Ogłoszenia

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegóły w załączniku poniżej: