Ogłoszenia

Informacja o wynikach przetargu

Przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 04 października 2021 roku o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach (sala nr 146).
 
Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Miasta Suwałk:
 
·         oznaczona działką nr 33331/6 o powierzchni 0,0043 ha - posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037510/9, niezabudowana położona w Suwałkach przy ul. Żniwnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 33278 i 33331/2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
      Cena wywoławcza: 7 900 zł brutto.
      Cena osiągnięta w przetargu:  7 980 zł brutto    
      Nabywca: Katarzyna i Bogdan małż. Bezdzieccy
 
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1.
 
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.
 
 
Powyższa informacja przeznaczona jest do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach na okres 7 dni tj. od 12.10.2021 – 19.10.2021 roku.