Ogłoszenia

Informacja o wynikach przetargu

Przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 04 października 2021 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach (sala nr 146).
 
Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Miasta Suwałk:
 
·         oznaczona działką nr 21753/1 o powierzchni 0,0457 ha - posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045736/8, niezabudowana położona w Suwałkach przy ul. Władysława Stanisława Reymonta. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 21753/3, 21154/2 i 21157/6 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
    Cena wywoławcza: 74 600 zł brutto.
    Nieruchomość nie została sprzedana, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 2.
 
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.
 
 
 
Powyższa informacja przeznaczona jest do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach na okres 7 dni tj. od 12.10.2021 – 19.10.2021 roku.