Ogłoszenia

Informacja o wynikach przetargu

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 04 października 2021 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach (sala nr 146).
 
Przedmiotem drugiego przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Miasta Suwałk:
 
·         oznaczona działką nr 35225 o powierzchni 0,1663 ha - posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040738/7, niezabudowana położona w Suwałkach przy ul. Łąkowej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Cena wywoławcza: 145 600 zł brutto.
Nieruchomość nie została sprzedana, nie wpłynęło wadium.
 
Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.
 
Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.

Powyższa informacja przeznaczona jest do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach na okres 7 dni tj. od 12.10.2021 – 19.10.2021 roku.