Ogłoszenia

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk.
 
1) kandydatów - swoich przedstawicieli, mogą zgłaszać (po jednej osobie) działające na terenie Miasta Suwałk organizacje pozarządowe, fundacje - w terminie do dnia  7 czerwca  2019 roku.
 
2) spośród zgłoszonych kandydatów, w terminie do 30 dni od ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń, powołanych zostanie w formie pisemnej 5 członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk, w tym przedstawiciel Gminy Miasta Suwałki.
 
3) zgłoszenia kandydatów w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. A. Mickiewicza 1, pok. nr 4-5 (w poniedziałki w godz. 8.00-16.00,  od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30), w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Dodatkowe informacje w sprawie, której dotyczy ogłoszenie, można uzyskać pod numerem telefonu 87/ 563 56 03.