Ogłoszenia

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08 października 2020 r. do 29 października 2020r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze na okres do 3 lat (Zarządzenia Nr 399/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 08 października 2020 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Krzywólka, ul. Krasickiego.