Ogłoszenia

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 08 października 2020 r. do 29 października 2020r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze z dotychczasowym dzierżawcą na kolejny okres (Zarządzenia Nr 398/2020 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 08 października 2020 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Sianożęć, ul. Szwajcaria, ul. Ogrodowa, ul. Krzywólka, ul. Filipowska, ul. Sejneńska.