Ogłoszenia

Ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 14.10.2020 r. do 04.11.2020r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 406/2020 z dnia 14 października 2020 roku).