Ogłoszenia

Ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 10.12.2020 r. do 31.12.2020 r.) wykazy w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 467/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku), (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 468/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku), (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 469/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku).