Ogłoszenia

Ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 01.02.2021 r. do 22.02.2021 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 35/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku).
 
Zarządzenie Nr 35/ 2021 z dnia 2021-02-01 - w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego