Ogłoszenia

Ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04.02.2021 r. do 25.02.2021 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 39/2021 z dnia 04 lutego 2021 roku).