Ogłoszenia

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04 października 2022 r. do 25 października 2022r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze (Zarządzenia Nr 369/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 04 października 2022 r.). Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej.