Ogłoszenia

Ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 11.10.2022 r. do 01.11.2022 r.) wykaz w sprawie przyjęcia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 379/2022 z dnia 11 października 2022 roku).