Ogłoszenia

Ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 29.12.2022 r. do 19.01.2023 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 471/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku).