Ogłoszenia

Ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 04.01.2023 r. do 25.01.2023r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

(Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 2/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku).