Ogłoszenia

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 i 815; 2022 r. poz. 1846 i 2185) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 19 stycznia 2023 r. do 9 lutego 2023r.) wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki przeznaczonych do dzierżawy na cele turystyczne i sportowe.

Dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego.

(Zarządzenia Nr 20/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 19 stycznia 2023 r.).