Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu  jest oddanie w dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

1. część działki nr geod: 22519 o powierzchni 0,0900 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0900 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł (słownie: czterdzieści złotych).
Wadium w wysokości 4 zł (słownie: cztery złote) 
  

2. część działki nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).   

3. część działki nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł  (słownie: trzy złote).

4. część działki nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVa o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

5. część działki nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).    

6. część działki nr geod: 22518 o powierzchni 0,1200 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,1200 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 5 zł  (słownie: pięć złotych).    

7. część działki nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

8. część działki nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).  

9. część działki nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).   

10. część działki nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości  3 zł (słownie: trzy złote).  
 
11. część działki nr geod: 22518 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

12. część działki nr geod: 22519 o powierzchni 0,0700 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVa o pow. 0,0700 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł  (słownie: trzy złote).

13. część działki nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

14. część działki nr geod: 22519 o powierzchni 0,0600 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0600 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

15. część działki nr geod: 22519 o powierzchni 0,0350 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0350 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).
Wadium w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote).

16. działka nr geod: 33797/3 o powierzchni 0,3642 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3642 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w ciągu ulicy klasy „G” łączącej ulicę Utratę z Sejneńską w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 19 listopada 2008 r.  nr 283, poz. 2826) działka o nr geod: 33797/3 zawiera się w konturze o symbolu 21R/KD – tereny rolnicze z zakazem zabudowy. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego przewiduje się możliwość alternatywnej lokalizacji drogi głównej  o symbolu 1KD.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych).   

17. działka nr geod: 31246/2 o powierzchni 2,5659 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 2,5659 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) działka o nr geod: 31246/2 zawiera się w konturze o symbolu 21U/P – tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 030 zł (słownie:  jeden tysiąc trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 103 zł (słownie: sto trzy złote).

18. działka nr geod: 34032 o powierzchni 0,7810 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 0,4842 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,2968 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 320 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).
Wadium w wysokości 32 zł (słownie: trzydzieści dwa złote)

19. działka ozn. nr geod: 20476 o powierzchni 0,2420 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 1, sklasyfikowana jako użytki rolne zabudowane na gruntach ornych klasy VI o pow. 0,0192 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,1468 ha, grunty orne klasy VI o pow. 0,0760 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).
Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

20. działka ozn. nr geod: 31231 o powierzchni 4,0028 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 4,0028 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, Filipowską i granicami administracyjnymi miasta Suwałk zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/430/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 03 sierpnia 2017 r. poz. 3053) działka o nr geod: 31231 zawiera się w konturze o symbolu 16R- tereny upraw rolnych z zakazem zabudowy.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 610 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziesięć złotych).
Wadium w wysokości 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

21. działki ozn. nr geod: 22746, 22747 o łącznej powierzchni 1,2032 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. 0,5674 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy V o pow. 0,0964 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o pow. 0,3919 ha, nieużytki o pow. 0,1475 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r.Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria Wschód w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 2012 r. (opublikowaną w Dz.Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 18 września 2012 r. poz.2603) część działek o nr geod: 22746, 22747 zawierają się w konturze o symbolu 3KD – tereny komunikacji publicznej.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 490 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt  złotych).
Wadium w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

22. działka ozn. nr geod: 30268/2 o powierzchni 0,0584 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach, obręb nr 3, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 0,0584 ha.  Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej.  Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Gen.W.Sikorskiego, Grunwaldzką, 23 Października, Bakałarzewską i S.Staszica w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XLV/490/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2006 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 04 kwietnia 2006 r. nr 94, poz. 924) działka o nr geod: 30268/2 zawiera się w konturze o symbolu 27R – tereny rolnicze.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 3 zł (słownie: trzy złote).

23.,działki ozn. nr geod: 31989/1, 31989/3 o łącznej powierzchni 0,3206 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 7, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. 0,3206 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej.  Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie lotniska w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/534/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2014 r. (opublikowaną w Dz.Urz.Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2014 r. poz. 1915) działka o nr geod: 31981/1 zawiera się w konturze o symbolu 5DK – droga publiczna klasy Z – zbiorcza, działka o nr geod: 31989/3 zawiera się w konturze  o symbolu 27R – tereny rolnicze.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).
Wadium w wysokości 13 zł (słownie: trzynaście złotych).        
       
24. działka ozn. nr geod: 2/7 o powierzchni 1,4564 ha, niezabudowana, położona na terenie Gminy Suwałki, Obręb Dubowo Pierwsze, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,4564 ha. Termin dzierżawy na okres do 3 lat tj. do 30 września 2021 r.Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 590 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych).
Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1 w sali  nr  9.
Przed przetargiem należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem wzięcia udziału w  przetargu jest:
– wpłacenie wadium w podanej wysokości na każdą z ww. działek na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział  w Suwałkach do dnia 15 października 2018 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;
– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości  osób reprezentujących podmiot.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.
Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
Dodatkowych  informacji  dotyczących  przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul.A. Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 80 38.