Ogłoszenia

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 14.09.2018 r. do 05.10.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 313/2018  z dnia 14 września 2018 roku).

Zarządzenie Nr 313/ 2018 z dnia 2018-09-14 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży