Ogłoszenia

Ogłoszenie - odwołanie przetargu

Informacja Prezydenta Miasta Suwałk o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 10920 w Suwałkach.
 
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Prezydent Miasta Suwałk odwołuje przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiednich nr 10917, 10919 i 10921/2 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Suwałk, położonej przy ul. Wigierskiej w Suwałkach, oznaczonej działką nr 10920 o powierzchni 0,0042 ha (KW SU1S/00014013/8).
Przetarg wyznaczony był na dzień 04 października 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 146.
Przyczyną odwołania przetargu są wątpliwości, jakie zgłosił jeden z właścicieli sąsiedniej nieruchomości, dotyczące przebiegu granicy działki.
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.suwalki.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.