Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie nr 19/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 16:00 w sali 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 oraz w miarę potrzeby za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 18/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 17 września 2020 r.
2. Rozpatrzenie wniosku Adama F. w sprawie transportu drogowego w mieście Suwałki.
3. Rozpatrzenie petycji Kamila R. w sprawie ustawienia „kaczkomatów” na terenie miasta Suwałk (Bulwary i Zalew Arkadia).
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji Kariny S. w sprawie ochrony zieleni i zasobów przyrodniczych Suwałk.
5. Rozpatrzenie petycji Krzysztofa K. w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami.
6. Wolne wnioski.

23
Październik