Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informujemy, że posiedzenie nr 22/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 15:00 w sali 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, oraz zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 
1.  Przyjęcie protokołu nr 21/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2020 r.
2.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji wielokrotnej w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wykluczenia społecznego mieszkańców Miasta Suwałk
3.  Rozpatrzenie petycji w sprawie nazwania ronda przy skrzyżowaniu ulic Reja i Daszyńskiego imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4.  Wolne wnioski.