Ogłoszenia

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Informujemy o terminach posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach:

Komisja Oświaty i Wychowania

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki