Ogłoszenia

Wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 12.06.2019 r. do 03.07.2019 r.) wykaz lokali stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 232/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku).