Ogłoszenia

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (działka o nr geod. 11442/3 o powierzchni 0,0012 ha, przy ul.E.Plater)

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 września 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 01.09.2023 r. do 22.09.2023 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 335/2023 z dnia 01 września 2023 roku).