Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 11.06.2019 r. do 02.07.2019r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 228/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku). Szczegóły w załączniku.