Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 03.07.2019 r. do 24.07.2019r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 247/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku). Szczegóły w załączniku.