Ogłoszenia

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 12.06.2019 r. do 03.07.2019r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 230/2019 i 231/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku). Szczegóły w załącznikach.