Ogłoszenia

Stron 55 z 57


Informacja o dotacji dla Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa świata zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie zadania publicznego “Innowacyjni”
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie inte...
Czytaj więcej
Informacja o wynikach drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2018 roku
Wigry Suwałki Spółka Akcyjna otrzymała 100.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. “Wigry Suwałki – szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2018 – runda jesienna”.Wynik naboru:http://bip.um.suwalki.pl/zarza...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.1. dzi...
Czytaj więcej
Stron 55 z 57