Ogłoszenia

Stron 39 z 40


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.1. dzi...
Czytaj więcej
Stron 39 z 40