Ogłoszenia

Stron 40 z 43


Zarządzenie Nr 322/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 322/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedażyNa podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa...
Czytaj więcej
Zarządzenie Nr 321 /2018 Prezydenta Miasta Suwałk działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk...
Zarządzenie Nr 321 /2018 Prezydenta Miasta Suwałk działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk w użytkowaniu...
Czytaj więcej
Dotacja dla klubu sportowego
Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodnika awansu na mistrzostwa świata zgodnie z Uchwałą nr XXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w  dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących włas...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących wł...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegóły w załączniku poniżej:
Czytaj więcej
Zapowiedź Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
Prezentujemy porządek LI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 25 września  2018 r. o godz.10.00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.  Otwarcie o...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu  jest oddanie w dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Su...
Czytaj więcej
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Informujemy o terminach posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach:Komisja Oświaty i WychowaniaKomisja Spraw Społecznych i BezpieczeństwaKomisja Kultury, Sportu i Turystyki
Czytaj więcej
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskie...
Czytaj więcej
Stron 40 z 43