Ogłoszenia

Stron 21 z 29


Ogłoszenie w sprawie powołania komisji do rozpatrywania w 2019 roku ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
Zarządzenie Nr 202/ 2019 z dnia 2019-05-13 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania w 2019 roku ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na edukacji seniorów będących mieszkańcami Suwałk w zakresie utrzymania ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
Zarządzenie Nr 197/ 2019 z dnia 2019-05-07 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na edukacji seniorów będących mieszkańcami Suwałk w zakresie utrzymania dobrostanu biopsychospołecz...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2019 r. w siedzibie Urzędu ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.&...
Czytaj więcej
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejski...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Aleksandry Piłsudskiej
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 33437/3 o powierzchni 0,4513 ha, niezabudowanej, położonej w obrębie nr 9 w Suwałkach przy ul...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejski...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskie...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejs...
Czytaj więcej
Stron 21 z 29