Ogłoszenia

Stron 23 z 29


Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia polegającego na wykonaniu badań w kierunku wykrycia chorób krwi wśród uczniów ostatnich klas suwalskich gimnazjów.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działkami nr 32941/9, 32945/8, 32944/3, 32943/3 o łącznej powierzchni 0,4867 ha, niezabudowanej, położo...
Czytaj więcej
Zawiadomienie o zwołaniu Komisji Statutowej
Informujemy o posiedzeniu nr 3/2019 Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 30 stycznia 2019 r. (w przerwie Sesji Rady Miejskiej) w sali nr 145 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1. Proponowany porządek posiedzenia:1...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert
I. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert: Realizacja zadania w zakresie promocji zdrowia polegającego na prowadzeniu w 2019 roku "Szkoły cukrzycy".II.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: Prezydent Mi...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Mi...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, poprzez prowadzenie klubów seniora na lata 2019-...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Su...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Su...
Czytaj więcej
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości
Zarządzenie Nr 445 / 2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...
Czytaj więcej
Stron 23 z 29