Ogłoszenia

Stron 24 z 29


Zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych nieletnim
Okres Nowego Roku i karnawału związany jest z zakupem materiałów pirotechnicznych i sztucznych ogni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz ich sprzedaży dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedawcy, który naruszy za...
Czytaj więcej
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Suwałkach
Informujemy o zwołaniu posiedzeń Komisji Strategi i Rozwoju oraz Komisji Funansowo - Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu  18 grudnia 2018 r.
Czytaj więcej
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Informujemy o zwołaniu posiedzenia nr 2/2018 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu  13 grudnia 2018 r. o godz. 16:00 w sali nr 146  Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.    ...
Czytaj więcej
Informacja o naborze PFRON
         Prezydent Miasta Suwałk informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów &bdq...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2019-2021Zarządzenie Nr 414/ 2018 z dnia 2018-12-04 w sprawie o...
Czytaj więcej
Terminy posiedzień Komisji RM
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji merytorycznych Rady Miejskiej w Suwałkach w grudniu 2018r.
Czytaj więcej
Ogłoszenie - bezpłatne badania mammograficzne
W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Suwałk i okolic do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 3 grudnia 2018 r. w godz...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie  w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.Zarządzenie Nr 398/ 2018 z dnia 2018-11-26 w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Su...
Czytaj więcej
Ogłoszenie - konsultacje społeczne
Informujemy o konsultacjach społecznych dot. modyfikacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Suwałki na lata 2017-2023. W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 379/2018 z dn. 19.11.2018 r. wraz z formularzem zgłaszania ...
Czytaj więcej
Stron 24 z 29