Ogłoszenia

Stron 22 z 29


Ogłoszenie o konkursie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
 PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia polegającego na prowadzeniu edukacji przedporodowej dla mieszkańców Suwałk.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej (zarządzenia PMS Nr 100/2019, 101/2019 i 102/2019 z dnia 28.02.2019 r.).Zarządzenie Nr 100/ 2019 z dnia 2019-02-28 - w sprawie przyjęcia wykazu nieruch...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
 PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2019 roku w siedzibie Urzęd...
Czytaj więcej
Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na własność
Prezydent Miasta Suwałk informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716, ze zm.) z dniem 1...
Czytaj więcej
Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej
Informujemy o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w lutym 2019.
Czytaj więcej
Ogłoszenie
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejs...
Czytaj więcej
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:1. oznaczona działką nr 33928/2 o powierzchni 0,1647 ha, położona w Suwałkach przy u...
Czytaj więcej
Stron 22 z 29