Ogłoszenia

Stron 26 z 29


Dotacja dla klubu sportowego
Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodników awansu na mistrzostwa Europy zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie ws. wykazu nieruchomości
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 2018 roku w siedzibie Urzęd...
Czytaj więcej
Ogłoszenie ws. wykazu nieruchomości
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2018 roku w siedzibie ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie ws. wykazu nieruchomości
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.09.2018 r. w siedzibie Urzędu M...
Czytaj więcej
Zarządzenie Nr 322/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 322/2018 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do sprzedażyNa podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa...
Czytaj więcej
Zarządzenie Nr 321 /2018 Prezydenta Miasta Suwałk działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk...
Zarządzenie Nr 321 /2018 Prezydenta Miasta Suwałk działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk w użytkowaniu...
Czytaj więcej
Dotacja dla klubu sportowego
Informacja o dotacji przyznanej po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodnika awansu na mistrzostwa świata zgodnie z Uchwałą nr XXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w  dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących włas...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących wł...
Czytaj więcej
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego
Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegóły w załączniku poniżej:
Czytaj więcej
Stron 26 z 29