Ogłoszenia

Stron 27 z 29


Zapowiedź Sesji Rady Miejskiej w Suwałkach
Prezentujemy porządek LI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 25 września  2018 r. o godz.10.00 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.  Otwarcie o...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu  jest oddanie w dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Su...
Czytaj więcej
Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Informujemy o terminach posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach:Komisja Oświaty i WychowaniaKomisja Spraw Społecznych i BezpieczeństwaKomisja Kultury, Sportu i Turystyki
Czytaj więcej
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży
Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskie...
Czytaj więcej
Informacja o dotacji dla Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki
Dotacja przyznana po rozpatrzeniu wniosku klubu sportowego złożonego przez klub z własnej inicjatywy w związku z uzyskaniem przez zawodniczkę awansu na mistrzostwa świata zgodnie z uchwałą nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 ...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o ofercie zadania publicznego “Innowacyjni”
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie inte...
Czytaj więcej
Informacja o wynikach drugiego naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w Mieście Suwałki w 2018 roku
Wigry Suwałki Spółka Akcyjna otrzymała 100.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. “Wigry Suwałki – szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 2018 – runda jesienna”.Wynik naboru:http://bip.um.suwalki.pl/zarza...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów na cele rolnicze
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.1. dzi...
Czytaj więcej
Stron 27 z 29