Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że z dniem 2 listopada 2021 r. rusza nabór wniosków na „nową” Suwalską Kartę Mieszkańca dostępną w formie zbliżeniowej karty plastikowej oraz dedykowanej aplikacji „Suwalska Karta Mieszkańca”.

Osoby zabiegające o wydanie ww. karty proszone są o:
1. Osobiste  przedłożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca - w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Noniewicza 71A (sala obsługi - parter budynku).

lub

2. Złożenie wniosku za pomocą dedykowanej strony https://skm.suwalki.eu  oraz osobisty odbiór kart/ aplikacji po okazaniu wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca - w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Noniewicza 71A.

lub

3. Złożenie wniosku przez ePUAP za pomocą strony https://bip.um.suwalki.pl/zaatw_spraw_w_urzdzie/suwalska_karta_mieszkaca/ z dokumentami potwierdzającymi prawo do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca.


Jednocześnie przypominamy, iż Rada Miejska w Suwałkach we wrześniu br. podjęła uchwałę, dzięki której Suwalskie Karty Mieszkańca, których data ważności - określona na karcie - upływa w okresie między 1 stycznia 2020 r., a 31 grudnia 2020 r. tracą ważność dopiero z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Dodatkowo Suwalskie Karty Mieszkańca, których data ważności - określona na karcie -  upływa między 1 lipca 2021 r., a 31 grudnia  2021 r. również tracą ważność dopiero z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Suwalska Karta Mieszkańca to kompleksowy program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk. SKM uprawnia do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, tańszych biletów do Aquaparku i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki, a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie Karty uprawnia również do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Suwałki i zniżki w Żłobku Miejskim.
 
Nowe wnioski o wydanie Suwalskiej Karty Mieszkańca dostępne są w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Noniewicza 71A w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj.:

·         poniedziałek – 8.00-16.00
·         wtorek – piątek – 7.30-15.30
 
Formularz wniosku i załączniki do pobrania w poniższych załącznikach.


Suwalska Karta Mieszkańca – kto może ją otrzymać?
Suwalską Kartę Mieszkańca może otrzymać każdy mieszkaniec miasta Suwałki, który:

a) rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych i deklaruje w swoim zeznaniu, albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego, że jego miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia rozliczonego ostatnio roku podatkowego jest miasto Suwałki,
b) korzysta z ulgi tzw.: "Bez PIT dla młodych",
c) jest rolnikiem, posiadającym gospodarstwo rolne na terenie Suwałk, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa,
d) jest osobą bezrobotną,
e) otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
f)  otrzymuje świadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach, które związane jest z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Suwalską Kartę Mieszkańca mogą otrzymać również członkowie rodziny osób wymienionych powyżej nieuzyskujący dochodów, których miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki:
Ø  niepracujący współmałżonek,
Ø  dzieci do ukończenia 18 roku życia lub kontynuujący naukę lub studia do 26 roku życia z wyłączeniem nauki w policealnych szkołach dla dorosłych,
Ø  osoby niepełnosprawne pozostające pod opieką osoby wskazanej w lit. a -f, bez ograniczenia wieku.
Suwalska Karta Mieszkańca skierowana jest też do dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Suwałkach oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta Suwałk.

Partnerzy są zobowiązani do udzielenia posiadaczom karty rabatów w wysokości co najmniej 10% i oznaczenia swojego lokalu naklejką Partnera Programu.

Korzyści z posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca:

Suwalska Karta Mieszkańca uprawnia do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży czy tańszych biletów dla pozostałych uczestników programu, tańszych biletów do Aquaparku Suwałki i innych obiektów sportowych Miasta Suwałki a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca uprawnia również do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez miasto Suwałki. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana.