W 2017 roku Sejm przyjął Ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W związku z tym w całej Polsce odbywa się szereg wydarzeń o charakterze ogólnokrajowym ale też lokalnym.

Miasto Suwałki również przyłącza się do obchodów tej ważnej rocznicy.

Z tej okazji aż 70 różnych wydarzeń zostało zaplanowanych na przestrzeni całego roku w Suwałkach. Całość organizuje społeczny komitet, który składa się z mieszkańców Suwałk.

Miasto Suwałki przygotowania do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęło jeszcze w 2017 roku. Już wtedy zaplanowano wiele wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych. W grudniu 2017 roku Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk i Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach wystąpili z zaproszeniem do pracy w komitecie organizacyjnym do około 150 osób. Zaproszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Szeroki odzew umożliwi realizację wielu przedsięwzięć związanych z obchodami święta.

Zaproszenie do pracy w Komitecie trafiło do osób, które reprezentują praktycznie wszystkie środowiska oraz grupy wiekowe. Swój udział w pracach komitetu potwierdziło ponad 100 osób.

Komitet stanowi forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących koordynowania przygotowań i realizacji cyklu wydarzeń patriotycznych, religijnych, edukacyjnych oraz kulturalnych związanych z obchodami w Suwałkach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W jego pracach mogą brać udział osoby spoza wymienionego grona, a także specjaliści z zakresu podejmowanych działań.

Władze Suwałk we współpracy z Komitetem zaplanowały kalendarz, w którym znajduje się ponad 70 różnych wydarzeń ogólnomiejskich przygotowywanych przez Miasto Suwałki, suwalskie instytucje kultury, a także organizacje pozarządowe oraz 291 działań zaplanowanych przez miejskie placówki oświatowe. Wszystko to odbywa się na przestrzeni całego roku w naszym mieście.

DwuTygodnik Suwalski raz w miesiącu prezentuje wybitne postaci związane z historią Suwałk. W 2018 r. są to suwalczanie związani z wydarzeniami sprzed stu lat, gdy niepodległość odzyskiwała Polska i Suwałki z Suwalszczyzną.

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej prowadzi akcję 100 książek a 100 lat Niepodległości. Co setny wypożyczający (w Bibliotece głównej i w filach) otrzymuje książkę o Suwałkach – patriotyczną lub krajoznawczą. Muzeum Okręgowe w Suwałkach zaplanowało m.in. wystawę plenerową pn. “Niepodległa dzięki nim”.

Jedną z inicjatyw realizowanych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Suwałkach, także przez Muzeum Okręgowe, jest projekt „SUWALSZCZYZNA. W DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ”. To filmowa historia dążenia Suwalszczyzny do wolności. Mieszkańcy tych ziem czekali na wolność, gdy inni już się z niej cieszyli. Co więcej, wciąż musieli o nią walczyć. 10 spotów, razem zaledwie ponad 5 minut. Cieszmy się tym, co nasi bliscy wywalczyli blisko 100 lat temu. Bądźmy świadomi skąd jesteśmy. Dzielmy się dumnie swoją historią!

O wszystkich rocznicowych przedsięwzięciach mieszkańcy mogą dowiedzieć się ze strony internetowej Urzędu Miejskiego, profili społecznościowych, wiadomości SMS Miasta Suwałki i z lokalnych mediów, np. DwuTygodnika Suwalskiego.