Aktualności

____________________________

Informacje o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Preferencyjny zakup węgla – II nabór wniosków.
 
Urząd Miasta Suwałki informuje, o trwającym II naborze wniosków o zakup preferencyjny węgla w 2023 r. Osoby zainteresowane zakupem mogą ponownie składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w dwóch dostępnych sortymentach węgla (luzem) tj.:
·         ekogroszek - frakcja 8-25 mm
·         orzech - frakcja 25-50 mm
 
Wnioski można składać (będą przyjmowane) w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023r. Nie złożenie wniosku we wskazanym terminie będzie jednoznaczne z jego niezakontraktowaniem, brakiem możliwości sprowadzenia węgla do Suwałk i sprzedaży
w terminie określonym ustawowo tj. do 30 kwietnia br.
 
Koszt zakupu węgla w obu sortymentach wynosi 2.000,00 zł brutto za tonę. Cena ta nie zawiera kosztów transportu ze składu tj. Transbud Sp. z o.o. ul. Północna 27 do gospodarstwa domowego oraz ewentualnego workowania na żądanie kupującgo.
Urząd Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanego węgla. Odpowiedzialnym jest podmiot wprowadzający do obrotu paliwa stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazany przez Ministra Aktywów Państwowych (dla Miasta Suwałki jest to Spółka PGE Paliwa). Dostępność asortymentu węgla, terminy transportów, terminy dostępności w sprzedaży węgla mieszkańcom jest uzależniony od dostępności węgla na składzie spółki PGE Paliwa w Białymstoku i wyznaczeniu przez spółkę PGE terminów odbiorów.
 
Przypominamy, że gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym. Osoby, które już złożyły wnioski o zakup węgla w 2022 r. mogą złożyć wniosek na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na sezon grzewczy 2022/23. Natomiast osoby, które nie nabyły węgla w 2022 r. są uprawnione, po 1 stycznia 2023 r. do zakupu niewykorzystanej ilości, czyli maksymalnie do 3 ton.
 
Wnioski można składać na 2 sposoby:
- osobiście składając wypełniony wniosek w siedzibie Urzędu przy ul. Mickiewicza 1.
- na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMSuwalki/esp (wymagany Profil Zaufany lub certyfikat podpisu kwalifikowanego).
Wnioski wysłane pocztą elektroniczą e-mail nie będą rozpatrywane.
 
Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim lub pobrać ze strony internetowej pod linkiem:  https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4002/,2585728.
 
Dodatkowe informacje. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, pok. 124, tel. 562-81-122Kto może kupić węgiel od gminy miasto Suwałki?
Prawo do kupna węgla będą mieli członkowie gospodarstwa domowego określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, które:
  • otrzymało dodatek węglowy lub
  • czeka obecnie na wypłatę dodatku węglowego lub
  • spełnia warunki do otrzymania dodatku węglowego w Suwałkach, ale członkowie gospodarstwa domowego nie złożyli wniosku.Wnioski wysłane pocztą elektroniczą e-mail nie będa rozpatrywane.
 
Jak kupić węgiel od Miasta Suwałk? Instrukcja krok po kroku:
  1. Na początku należy wydrukować i wypełnić wniosek.
  2. W zależności od wybranego sposobu składania wniosków formularz wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
  3. Urząd przyjmując wnioski będzie zwracał uwagę na dwa podstawowe kryteria: czy wnioskujący jest mieszkańcem miejscowości Suwałki oraz, czy jest uprawniony do otrzymania dodatku węglowego.
  4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskujący otrzyma potwierdzenie uprawniające go do zakupu węgla od miasta.
  5. Wraz z otrzymanym potwierdzeniem będzie trzeba udać się na skład węgla, gdzie zostanie zakupiony węgiel. Jeżeli zostanie podpisana umowa będzie to firma Transbud Suwałki, ul. Północna 27
  6. Odbiór węgla ze składu odbywać się będzie transportem we własnym zakresie lub zamawiając taka usługę w ww. firmie wg ich cennika.


 
Uwaga!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców miasta „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Suwałk w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.
 
Podstawa prawna
USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.


07
Listopad