Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

40 wyróżniających się nauczycieli otrzymało w czwartek (14 października) nagrody Prezydenta Miasta Suwałk z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysta gala odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury. W czwartkowych obchodach udział wzięły władze samorządowe, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, przedstawiciele publicznych i niepublicznych placówek i jednostek oświatowych, nauczyciele i pracownicy oświaty.

Były okolicznościowe przemówienia, podziękowania za trud wychowania uczniów i kwiaty.

– W Dniu Edukacji Narodowej spotykamy się by podziękować obecnym i byłym nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych za pracę i trud włożony w wychowanie suwalskich uczniów. Dziś chcę Państwu podziękować za  codzienne zaangażowanie i cierpliwość, nieustanne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętne jej przekazywanie. To Państwo są, zaraz po rodzicach uczniów, osobami mającymi największy wpływ na kształtowanie osobowości i systemu wartości suwalskich dzieci i młodzieży. Dlatego Państwa misja jest tak ważna, a zarazem odpowiedzialna, wymaga poświęcenia, cierpliwości ogromnej pracy – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Życzenia pracownikom suwalskiej oświaty złożyli również :
  • Cezary Cieślukowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,
  • Zdzisław Przełomiec – Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach,
  • Irena Schabieńska – Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatura w Suwałkach,
  • Bożena Anuszkiewicz – Prezes Oddziału Prezes NSZZ Solidarność Oddziału w Suwałkach,
  • Ks. Jarema Sykulski Moderator Miasta Suwałk.

Został również odczytany list od Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm RP.

Pracownicy suwalskiej oświaty to liczna i ważna grupa zawodowa. W mieście pracuje 1224 nauczycieli i 496 pracowników administracji i obsługi. Czyli razem 1719 osób zajmujących się edukacją i wychowaniem 11703 uczniów.

W suwalskich placówkach oświatowych na 1224 nauczycieli jest 990 kobiet, co stanowi około 80% wszystkich nauczycieli i 234 mężczyzn, co stanowi około 20% nauczycieli.

W 2021 r. wydatki oświatowe wynoszą 181.917.407  zł, w tym wydatki bieżące – 175.676.628 zł. Wysokość subwencji oświatowej to 110.947.193 zł, dotacje – 6.249.216 zł, a środki miejskie to ponad 64 miliony zł.

Prezydent Suwałk wspomniał również o pracach nad Strategią Rozwoju Oświaty dla Miasta Suwałki. - Aby uzyskać efektywność, skuteczność i sukces Miasto Suwałki przygotowuje Strategię Oświaty Miasta Suwałk do 2030 roku, która jest obecnie w fazie konsultacji. To proces długotrwały, ale zmierzamy ku końcowi. Myślę, że jeszcze w tym roku dokument trafi pod obrady Rady Miejskiej w Suwałkach – mówił Czesław Renkiewicz.

Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk oraz dyrektorów szkół przyznawane są nauczycielom co roku.

14
Październik