Aktualności

Jak wygląda pomoc uchodźcom

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk przedstawił w środę (30 marca) podczas Sesji Rady Miejskiej informację na temat działań samorządu związanych z wojną na Ukrainie. Zaprezentowane zostały dane związane z liczbą uchodźców w Suwałkach oraz szczegółowe podsumowanie jakiego konkretnie wsparcia im udzielono. Do tej pory Miasto pomogło w różnej formie dla ponad 2000 osób i wydało na ten cel ponad 0,5 mln zł.

-  Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie liczyliśmy się z tym, że do Suwałk trafią uchodźcy. Wielu z nich traktuje nasze miasto jako przystanek w dalszej drodze. Pomogliśmy dla około 1000 osób przedostać się z Suwałk na Litwę. Drugie tyle osób znalazło schronienie w naszych punktach zakwaterowania – poinformował Czesław Renkiewicz Prezydent SuwałkSzacuję, że w Suwałkach na stałe może już mieszkać około 1000 osób, którzy uciekli z Ukrainy przed wojną – dodał Prezydent Suwałk.

Poniżej prezentujemy kilka podstawowych danych, które obrazuję skalę pomocy udzielonej przez Miasto Suwałki.

Statystyka ludnościowa
 • Liczba osób które „przewinęły się” przez masowe punkty zakwaterowania organizowane przez Miasto Suwałki - 1046
 • Liczba osób (dane: 30 marca. 2022r.)  przebywająca w 7 masowych punktach zakwaterowania - 271
 • Liczba nadanych numerów PESEL dane: 29 marca. 2022r.)  – 602
 • Liczba osób oczekujących na nadanie numeru PESEL (dane: 30 marca. 2022r.)  - 176

 
Informacja MOPR dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy (dane: 29 marca. 2022r.)  
 • liczba wniosków złożonych na jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) – 187 wniosków na 435 osób;
 • liczba wniosków złożonych przez mieszkańców Suwałk na wypłatę świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – 7 wniosków/ 9 osób;
 • liczba wniosków złożonych na świadczenia z pomocy społecznej – 53 wnioski na dożywianie
 • w szkołach i przedszkolach/70 dzieci
 • liczba wniosków na świadczenia rodzinne -  9 wniosków/14 dzieci;

 
Informacja dotycząca sytuacji w jednostkach oświatowych na terenie Miasta Suwałki (dane: 29 marca. 2022r.)  
4 oddziały przygotowawcze:
 • w SP2 na poziomie klas I-III – 13 uczniów i na poziomie klas VII-VIII – 12 uczniów, razem w 2 oddziałach 25 uczniów (oddziały będą funkcjonowały od 04.04.2022),
 • w SP6 na poziomie klas I-III – 14 uczniów (oddział funkcjonuje od 23.03.2022),
 • w I LO na poziomie klas I-II – 21 uczniów (oddział będzie funkcjonował od 04.04.2022).

Razem w oddziałach przygotowawczych 60 uczniów.
Do przedszkoli i szkół uczęszcza dodatkowo 122 uczniów (stan na 29.03.2022). Razem 182 uczniów (122+60).
W szkołach zatrudniono 4 obywateli (kobiety) z Ukrainy na 3,15 etatów (sprzątaczka, pomoc nauczyciela).

Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie mieści się miejski punkt zbiórki darów przygotował 110 palet z darami, które zostały wyekspediowane do trzech destynacji (dane: 30 marca. 2022r.):
 • Magazyn wojewódzki: 94 palety (ubrania dla dorosłych, ubrania dziecięce, środki czystości, trwała żywność, środki higieny osobistej, pieluchy jednorazowe, etc);
 • Tarnopol: 12 palet, w tym 3 palety środków opatrunkowych i innych medykamentów;
 • Lwów (akcja Stowarzyszenia Ukraińców w Suwałkach): 4 palety (w tym 2 małe agregaty).

Ze względu na rosnącą ilość uchodźców pojawiających się w Suwałkach i związaną z tym organizację dodatkowych miejsc noclegowych (m.in. w Hali OSIR - 200 łóżek), od 10 marca nie zrealizowano żadnej wysyłki. Zebrane dary dystrybuowane są na potrzeby Ukraińców przebywających w Suwałkach w punktach zbiorowego zakwaterowania.

Ponadto, z darów zgromadzonych w magazynie w HSW Suwałki Arena korzystają Ukraińcy zakwaterowani w prywatnych lokalizacjach (od poniedziałku do niedzieli w godz. 10-18 za okazaniem paszportu).

Do tej pory Miasto Suwałki na pomoc uchodźcom wydało 551.571 zł z czego 142.725 zł stanowiła pomoc dla Miasta Tarnopol. Zapotrzebowanie (do końca czerwca) na wszystkie kwestie związane z pomocą dla uchodźców w Suwałkach zostało określone przez suwalski samorząd na poziomie 12.977.958 zł.

- Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy trafiają do Suwałk. To nie tylko miejskie jednostki i pracownicy Urzędu ale również grupy wolontariuszy, które bezinteresownie niosą pomoc. Nasza wdzięczność dla Państwa jest ogromna. Mam nadzieję, że jak to wszystko się skończy będę miał okazję by podziękować Państwu osobiście i docenić Wasze działanie – posumował wystąpienie Czesław Renkiewicz. Prezydent Suwałk – Jednocześnie chciałbym zauważyć, że przed nami są dwa największe wyzwania. To zapewnienie pracy i mieszkań dla uchodźców. Z resztą sobie jakoś poradzimy – zakończył Prezydent Suwałk.

30
Marzec