Aktualności

"Jest taki świateczny czas..."

Prezydent Miasta Suwałk, Czesław Renkiewicz, ogłasza konkurs pod nazwą "Jest taki świąteczny czas...", którego celem jest poprawa estetyki miasta oraz działania na rzecz budowy jego wizerunku.

Do konkursu można zgłosić wolnostojący dom jednorodzinny lub balkon obiektu mieszkaniowego w budynku wielorodzinnym. Obiekty muszą być zlokalizowane w granicach administracyjnych Suwałk.

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę wpływ kompozycji na dekorację i estetykę miasta oraz oryginalność dekoracji. Na właściciela najpiękniej ozdobionego balkonu czeka kwota 800 złotych, zaś domu - 1000 złotych. Na zdobywców drugiego i trzeciego miejsca w grupie domów jednorodzinnych odpowiednio 800 i 600 złotych, zaś balkonów – 600 i 400 złotych.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w:

- kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 6,

- Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 133,

- Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, ul. Hamerszmita 16.

Zgłoszenia należy składać do 31 grudnia 2014 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (pok. nr 6) lub przesłać na adres Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie do dnia 30 stycznia 2015 r.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w  Zarządzeniu nr 1414/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. zarządzenie 1414_14

29
Grudzień