Aktualności

Kolejne pieniądze dla suwalskich szkół

Ponad 360 tys. zł pozyskało Miasto Suwałki na realizację zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach projektu pn. „Zainwestuj w zawodówkę”.

Uczniowie Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach wezmą udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w tym m.in. warsztatach kreatywności i przedsiębiorczości, zajęciach ceramicznych, wikliniarskich, wykonania witrażu. W ramach projektu zmodernizowane zostanie kształcenie w zawodach kucharz i stolarz. Uczniom zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia praktyczne u przedsiębiorców oraz w szkolnej pracowni. Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do pracowni praktycznej nauki zawodu. Każdy uczeń zostanie objęty indywidualnym doradztwem zawodowym.

26
Lipiec