Aktualności

Kompleks sportowy otwarty

27 marca 2023r. na długo zapisze się w historii Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach. Nowoczesne wielofunkcyjne boisko oraz odremontowany blok sportowy są już do dyspozycji uczniów tej szkoły. Inwestycja dofinansowana środkami z funduszu Polski Ład to część dużego wartego blisko 40 mln zł projektu remontów bazy sportowej w suwalskich szkołach.

- Pamiętam jak wyglądały hale sportowe w tej szkole oraz boisko obok. Widok był straszny. Dziś jest to nowoczesna baza, która przez wiele lat posłuży uczniom tej szkoły. Dziękuję wszystkim którzy pomogli i wsparli suwalski samorząd w realizacji tego zadania. Gdyby nie dofinansowanie inwestycja byłaby niemożliwa jeszcze przez długi czas – mówił w trakcie swego wystąpienia Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Szkoły Adam Kowalski, który zwrócił uwagę, że historia tej szkoły w pewnym sensie zaczyna się pisać na nowo. Wszystko rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi w wejściu prowadzącym do sportowego kompleksu. Następnie odbyła się część oficjalna podczas której głos zabrali zaproszeni goście: Dariusz Piontkowski Sekretarz Stanu, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm, Kazimierz Gwiazdowski Poseł Na Sejm, Marek Komorowski Senator RP i Bohdan Paszkowski  Wojewoda Podlaski. Nie zabrakło wystąpień dzieci oraz ciepłych słów ze strony Rady Rodziców.
 
W ramach inwestycji pn. „Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej Miasta Suwałki”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład, firma REM-BUD Sp. z o.o. wykonała następującą infrastrukturę sportową dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach:

 • boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wymiarach pola gry 64 x 100m,
 • bieżnię okrężnej 4-torowej o długości toru 400 m wraz z 6-torową bieżnią prostą o długości biegu 100 m o nawierzchni poliuretanowej,
 • boiska do piłki plażowej o nawierzchni z piasku o wymiarach 15 x 24 m,
 • 2 skocznie, do skoku w dal i do skoku wzwyż,
 • rzutnię do pchnięcia kulą,
 • piłkochwyty o wysokości 6 m,
 • budynek zaplecza sanitarno-szatniowego z instalacjami zewnętrznymi,
 • ogrodzenie terenu, trybuny, schody terenowe, windę dla niepełnosprawnych, instalację oświetlenia i monitoringu,
 • chodniki i dojścia z kostki betonowej,
 • urządzenia ścieżki zdrowia.

 Wartość całkowita robót: 12.848.731,22 zł brutto
Roboty rozpoczęto w dniu 3 czerwca 2022 r. i zakończono 31 października 2022 r. 
 
Firma REM-BUD Sp. z o.o. zrealizowała również przebudowę i remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach, który dotyczył 2 dużych i 2 małych sal gimnastycznych oraz sali do zajęć korekcyjnych wraz z zapleczem szatniowym. W ten sposób w szkole tej zostały stworzone należyte warunki do prowadzenia bezpiecznych zajęć wychowania fizycznego i treningów. Między innymi w pomieszaniach wymieniono stolarkę okienna i drzwiową,  wykonano podwieszane sufity, wykonano nowe posadzki i podłogi sportowe, tynki i okładziny wewnętrzne. Ponadto wykonano roboty sanitarne (c.o. i wod-kan, wentylacji mechanicznej), instalacje elektryczne i instalację monitoringu wizyjnego CCTV. Blok sportowy wyposażono w nowy sprzęt sportowy.

Wartość całkowita robót: 7 233 537,69 zł brutto
Roboty rozpoczęto w dniu 3 czerwca 2022 r. i zakończono 13 stycznia 2023 r.
 
Oprócz tego na projekt składają się trzy inne inwestycje.
Trwa kompleksowy remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10 o wymiarach 12,5 m x 25 m wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej infrastruktury. Inwestycję realizuje firma REM-BUD Sp. z o.o.
 
Remont basenu umożliwi realizację ogólnodostępnych zajęć sportowych z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży, a także zawodów sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 
Wartość kontraktu 16 509 994,80 zł brutto.
Termin zakończenia 24.03.2024 r.
 
Ponadto wykonano:
 • remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 37 x 55m przy Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach. Wykonawca: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Wartość umowy: 1 024 291,11 zł brutto. Termin zakończenia 26.08.2022 r.
 • remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 52 x 96m przy Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach. Wykonawca: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Wartość umowy: 1 672 729,89 zł brutto. Termin zakończenia 26.08.2022 r.

 
Całkowita wartość inwestycji zgodnie z promesą: 39.289.284,72 zł,
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 29.898.000,00 zł.
Planowana data zakończenia całej inwestycji: 24.03.2024 r.

27
Marzec