Aktualności

Konkurs Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę pisemną „Moje miasto Suwałki 2030”

Mając na uwadze trwające prace dot. przygotowania dokumentów strategicznych miasta do roku 2030 r., w tym Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030, Prezydent Miasta Suwałk ogłosił konkurs na najlepszą pracę pisemną pn. „Moje miasto Suwałki 2030”.
 
Prace powinny dotyczyć wizji rozwoju miasta Suwałki do roku 2030. Prace mogą dotyczyć różnych obszarów tematycznych, np.: gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka, problematyka społeczna, jakość życia, innowacyjność, aktywność zawodowa, infrastruktura.
 
Organizator liczy na nowe pomysły na rozwój miasta oraz sposoby i kierunki działań, które mają przyczynić się do jego rozwoju.
 
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) I kategoria – pełnoletni uczniowie uczący się w szkole średniej, której organem prowadzącym jest Miasto Suwałki;
b) II kategoria – studenci studiujący na uczelniach wyższych w Polsce.
 
Forma pracy to forma pisemna do 20 000 znaków bez spacji. Praca powinna być napisana w formacie A4 i zapisana w edytowalnym pliku: doc. lub docx.
 
Harmonogram:
 
Zgłaszanie prac: od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.
Ocena zgłoszonych do konkursu prac: do 30 października 2020 r.
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach: do 13 listopada 2020 r.
 
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 20 listopada 2020 roku w razie możliwości organizacji tego typu wydarzenia.
 
Nagrody: w dwóch kategoriach konkursowych za zajęcie I miejsca 1 000 zł brutto, za zajęcie II miejsca 750 zł brutto, za zajęcie III miejsca 500 zł brutto.
 
Pełny regulamin konkursu dostępny jest tutj. (KLIKNIJ)
 
Dane do kontaktu: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, email: rfz@um.suwalki.pl, tel.: (87) 562 81 35.

25
Maj