Aktualności

Od września Suwalski Bon Żłobkowy

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk zapowiedział podczas poniedziałkowej (25 marca) konferencji prasowej wprowadzenie od 1 września 2019r. Suwalskiego Bonu Żłobkowego. Będzie to świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla rodziców, których dziecko korzysta z opieki prywatnej placówki.
- Po modernizacji kamienicy przy ul. Kościuszki 6 jako samorząd będziemy wraz z końcem roku dysponować ponad 300 miejscami w żłobkach publicznych, miejskich. To dalej o wiele mniej niż potrzeby oraz oczekiwania Suwalczan. Obecnie kolejka na liście dzieci oczekujących na przyjęcie do miejskiego żłobka to już ponad 400 maluchów – stwierdził w trakcie Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
Dlatego też uzupełnieniem oferty miejskich żłobków jest sieć placówek prywatnych, które na dziś dysponują dokładnie 326 miejscami. Niestety placówki prywatne za opiekę oczekują znacznie większej opłaty niż ta, którą uiszczają rodzice dzieci w miejskich żłobkach - po uwzględnieniu bonifikaty w ramach Suwalskiej Karty Mieszkańca waha się ona w granicach 300 zł.
- Dlatego też chcemy wesprzeć finansowo rodziców suwalskich dzieci bonem w postaci co miesięcznych dopłat. Pieniądze będą trafiały bezpośrednio na rachunek bankowy rodziców, którzy rozliczać się będą z placówką prywatną – poinformował Prezydent SuwałkTo oferta dla osób, które chcą powrócić na rynek pracy, a nie mają zapewnionej opieki nad dzieckiem – dodał Czesław Renkiewicz.
Jakie będą warunki otrzymania Suwalskiego Bonu Żłobkowego?

  • rodzice dziecka będą musieli posiadać Suwalską Kartę Mieszkańca,
  • rodzice dziecka zrezygnują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki,
  • rodzice dziecka muszą być zatrudnieni lub  wykonywać inną pracę zarobkową (w przypadku utraty zatrudnienia bon przysługuje przez 2 kolejne miesiące),
  • rodzice nie będą mogli w trakcie pobierania bonu korzystać z urlopu wychowawczego, rodzicielskiego, macierzyńskiego.

Po wejściu w życie Suwalskiego Bonu Żłobkowego straci moc uchwała nr LIV/595/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie Miasta Suwałki. Dlatego też w budżecie Miasta Suwałki na 2019r. pozostanie kwota 140 000 zł).
Przy założeniu, że dopłaty kierowane będą do 326 dzieci to w 2019r. Suwalski Bon Żłobkowy kosztować będzie ok 400 000 zł,
- By pokryć całość funkcjonowania programu w 2019r. potrzebnych będzie dodatkowo ok.260 000 zł. Te pieniądze pochodzić będą z rezerwy ogólnej w budżecie Miasta Suwałki – podsumował Prezydent Suwałk.
Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia w Suwałkach Suwalskiego Bonu Żłobkowego zostanie przedłożony Radnym Rady Miejskiej w Suwałkach w kwietniu 2019r.

25
Marzec